Basisuitleg Pensioen

Op deze pagina geven we een korte basisuitleg over pensioen. We geven de definitie van pensioen, leggen uit waarom het zo belangrijk is om uw pensioen goed te regelen, en vertellen in grote lijnen hoe het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar zit.

Wat is de definitie van pensioen?

Pensioen is de overkoepelende term voor verschillende inkomensverzekeringen. U kunt het zien als een verzameling van een aantal spaarpotjes, waar u bijna uw hele leven lang elke maand een beetje geld in stopt. Als uw inkomen op een gegeven moment wegvalt als gevolg van ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan komt het geld in die spaarpotjes vrij en bent u toch verzekerd van een inkomen.

Waarom is pensioen zo belangrijk?

Een goed geregeld pensioen biedt zekerheid voor de toekomst. De voornaamste redenen om uw pensioen goed te regelen zijn:

  • Ouderdom: De meeste mensen zullen niet tot hun dood doorwerken. Op een gegeven moment bereikt u de pensioengerechtigde leeftijd, en kunt u stoppen met werken. U spaart nu pensioen om te zorgen dat u op dat moment ook gewoon kunt blijven leven zoals u dat gewend bent. Het salaris dat u voorheen ontving, wordt dan vervangen door een maandelijkse uitkering. Dit ouderdomspensioen heet ook wel het ‘pensioen voor na werk.’
  • Arbeidsongeschiktheid: Als u door ziekte minder of helemaal niet meer kunt werken, wordt u na een bepaalde tijd gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard. U spaart nu pensioen zodat u in zo’n geval toch van een inkomen bent verzekerd, in de vorm van een uitkering. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen heet ook wel het ‘pensioen voor arbeidsongeschiktheid.’
  • Overlijden: Als u een gezin heeft, wilt u natuurlijk dat zij goed achterblijven als u door wat voor reden dan ook komt te overlijden. U spaart nu pensioen zodat uw nabestaanden (uw partner en eventuele kinderen) verzekerd zijn van een inkomen als u er op een gegeven moment niet meer bent. Dit nabestaandenpensioen heet ook wel het ‘pensioen voor overlijden.’

Hoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar?

Natuurlijk spaart u niet met echte spaarpotjes voor uw pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel, dat bepaald hoe uw pensioen wordt opgebouwd, bestaat uit drie ‘pensioenpijlers,’ welke we hieronder kort zullen toelichten.

  • Pensioenpijler 1 – het overheidspensioen: De eerste pensioenpijler is het wettelijke basispensioen dat door de overheid geregeld wordt. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft hier recht op.
  • Pensioenpijler 2 – het collectieve pensioen: Dit is de pensioenregeling die door uw werkgever voor u wordt getroffen. Als u geen werkgever heeft, kunt u alleen bij de eerste en derde pensioenpijler pensioen opbouwen.
  • Pensioenpijler 3 – het individuele pensioen: Dit zijn de vrijwillige pensioenregelingen die u zelf kunt treffen. Er zijn verschillende pensioenverzekeraars en banken die hier speciale producten voor bieden.

Meer weten?

Tot dusver is het nog redelijk simpel, nietwaar? Als u er klaar voor bent om verder in het Nederlandse pensioenstelsel te duiken, lees dan onze Uitgebreide Uitleg Pensioen.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?