Uitgebreide Uitleg Pensioen

In onze Basisuitleg Pensioen kon u lezen over de definitie van pensioen, waarom pensioen zo belangrijk is, en hoe het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar zit. In deze Uitgebreide Uitleg Pensioen gaan we verder in op het Nederlandse pensioenstelsel; we vertellen wat meer over het overheidspensioen, het collectieve pensioen en het individuele pensioen, en welke regels hierop van toepassing zijn.

Wat moet ik weten over de drie pensioenpijlers?

  • Pensioenpijler 1: het overheidspensioen

Zoals u in de Basisuitleg Pensioen kon lezen heeft iedereen die in Nederland woont of werkt recht op een overheidspensioen. De overheid stopt geld in uw spaarpotjes voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het ouderdomspensioen wordt bij deze pensioenpijler gebaseerd op de Algemene Ouderdomswet (AOW), het arbeidsongeschiktheidspensioen op de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en het nabestaandenpensioen op de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Nu moet u er niet vanuit gaan dat dit overheidspensioen genoeg is; het is slechts een basisinkomen, dus het is wel noodzakelijk dat u hierboven op nog meer pensioen spaart. Dat kan met het collectieve en/of het individuele pensioen.

  • Pensioenpijler 2: het collectieve pensioen

Bovenop het overheidspensioen dat u sowieso krijgt kunt u, mits u een werkgever heeft, een collectief pensioen opbouwen. In sommige vakgebieden zijn werkgevers verplicht om een pensioenregeling te treffen voor hun werknemers. In andere vakgebieden is het niet verplicht, maar wordt het wel vaak gedaan om het werken voor dat bedrijf aantrekkelijker te maken. Zoek altijd uit of uw werkgever een pensioenregeling heeft getroffen! Is dat niet het geval, dan moet u zelf een individuele pensioenregeling treffen om te zorgen dat u straks toch voldoende inkomen heeft.

  • Pensioenpijler 3: het individuele pensioen

Als u werkloos bent of als zelfstandig ondernemer aan de slag bent gegaan, dan heeft u geen werkgever en moet u dus zelf individuele pensioenregelingen treffen. Dat kan bijvoorbeeld met een lijfrente voor als u stopt met werken, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor als u gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt werken, en een overlijdensrisicoverzekering voor uw nabestaanden. Meestal staan dergelijke individuele regelingen los van uw arbeidssituatie. Natuurlijk bent u ook vrij om individuele pensioenregelingen te treffen als u wél een collectief pensioen opbouwt. Op die manier kunt u zelf voor wat extra’s sparen.

Met welke regels moet ik rekening houden?

Er zijn heel veel wetten en regels van toepassing op pensioen. Dat is waarschijnlijk ook waarom het voor veel mensen zo ingewikkeld lijkt. We kunnen uiteraard niet alle wetten en regels bespreken, maar we zullen hieronder een aantal van de belangrijkste basisregels op een rijtje zetten:

  • #1. De AOW-leeftijd wordt bepaald op basis van uw geboortedatum en levensverwachting

Voorheen lag de AOW-leeftijd op 65 jaar; dat was de leeftijd dat u met pensioen kon. Nu is dat anders. Omdat de levensverwachting steeds hoger komt te liggen, wordt er ook van u verwacht dat u langer doorwerkt. Bent u na 30 september 1955 geboren, dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. U moet wel rekening houden met minimaal 67 jaar + 3 maanden. Op SVB.nl kunt u een schatting van uw AOW-leeftijd berekenen. U krijgt in ieder geval 5 jaar van tevoren bericht van de SVB over wanneer u precies AOW gaat ontvangen.

  • #2. Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u na 2 jaar recht op een uitkering

Als u langdurig ziek bent en daardoor niet kunt werken, zult u in de 86e week een brief van het UWV ontvangen. Daarin staat hoe en wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt aanvragen. Zodra u deze brief heeft teruggestuurd, zal het UWV een proces in gang zetten om te beoordelen hoe ziek u bent.

Als het UWV bepaald dat u nog wel in deeltijd kunt werken, in de toekomst weer aan de slag kunt of wel in staat bent om ander werk te doen, dan kunt u een uitkering krijgen op basis van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als het UWV bepaald dat u helemaal niet meer kunt werken, dan krijgt u een uitkering op basis van de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De hoogte van die uitkering is van veel factoren afhankelijk, maar u moet er rekening mee houden dat het nooit meer dan 75% van uw laatstverdiende loon zal zijn.

  • #3. Als u (tijdelijk) in het buitenland gaat wonen, bouwt u geen pensioen meer op

Vanaf het moment dat u naar het buitenland verhuist, stopt de opbouw van uw AOW (Algemene Ouderdomswet) en ANW (Algemene Nabestaandenwet). U blijft natuurlijk wel gewoon recht houden op de AOW en ANW die u heeft opgebouwd in de tijd dat u in Nederland woonde, maar u dient er rekening mee te houden dat een verhuizing naar het buitenland voor een pensioengat kan zorgen als u verder geen andere maatregelen treft. Uitzondering op deze regel is wanneer u door uw werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden en een detacheringverklaring aanvraagt. Dan loopt de opbouw van uw pensioen in veel gevallen namelijk wel gewoon door.

  • #4. Als u een nieuwe baan krijgt, moet u beslissen of u uw pensioen wilt laten staan of meenemen

Als u een nieuwe baan krijgt, krijgt u doorgaans ook een nieuwe collectieve pensioenregeling. U heeft dan 6 maanden de tijd om te beslissen of u het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd wilt laten staan of meenemen naar uw nieuwe werkgever. Wat voor u het meest voordelig is, hangt af van veel verschillende factoren. Het is daarom altijd aan te bevelen om u in een dergelijke situatie te laten adviseren door een pensioenadviseur.

  • #5. Als u voor de AOW-leeftijd met pensioen gaat, komen de gunstige belastingvoorwaarden te vervallen

Als u op of na de AOW-leeftijd met pensioen gaat, profiteert u van gunstige belasting voorwaarden. Die gunstige voorwaarden komen echter te vervallen als u om wat voor reden dan ook eerder met pensioen gaat. U moet dan meer belasting gaan betalen, want betekent dat u minder zult overhouden. Wilt u echt eerder met pensioen, schakel dan een pensioenadviseur in. Hij of zij kan u inzicht geven in hoeveel geld u precies misloopt, en op welke manieren u dat tekort eventueel kunt aanvullen.

Tot slot

Hopelijk is het pensioen na het lezen van deze uitleg wat duidelijker voor u geworden. Indien u nog algemene pensioenvragen heeft, kunt u altijd even contact met ons opnemen. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Indien u behoefte heeft aan pensioenadvies op maat, bekijk dan ons overzicht met pensioenadviseurs in Groningen en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?